ศูนย์บริการโคเวย์

ดูรายละเอียดศูนย์บริการ

Coway Shop Bangkok

สำนักงานใหญ่ โคเวย์ (ประเทศไทย)
อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น G ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร : 1421

DSC BANGKOK

DSC BANGKOK (BKK) บางกะปิ
5 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 6 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

DSC CHAINGMAI

DSC CHAINGMAI (CHM) เชียงใหม่
117/29 - 30 หมู่ 12 ตลาดศรีอรุณ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

DSC HADYAI

DSC HADYAI (HDY) หาดใหญ่
1062-1064 หมู่ 3 ถนนสนามบิน-ลพบุรีมาเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

DSC AYUTTHAYA

DSC AYUTTHAYA (AYU) อยุธยา
166/11 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

DSC KHONKAEN

DSC KHONKAEN (KKN) ขอนแก่น
26/30-31 หมู่ที่ 7 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

DSC NAKHON RATCHASIMA

DSC NAKHON RATCHASIMA (NKR) นครราชสีมา
925 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

DSC CHONBURI

DSC CHONBURI (CBI) ชลบุรี
139/1 หมู่ 8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

OSC RATCHABURI

OSC RATCHABURI (RAT) ราชบุรี
43 ถนนเสือป่า ซอย 4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

Cody Service Center (ศูนย์กระจายงานบริการ)

Cody Service (กทม)

Cody Service Center (กรุงเทพ)
เลขที่ 5 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 6 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel : 02-100-5041-2 Fax : ต่อ 99

Cody Service (เชียงใหม่)

Cody Service Center (เชียงใหม่)
555/10 ห้อง A10 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200 Tel : 052-062062

Cody Service Center (หาดใหญ่)

Cody Service Center (หาดใหญ่)
1062-1064 หมู่ 3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 Tel : 074-300-523 Fax: 074-300-522

Cody Service Center (ขอนแก่น)

Cody Service Center (ขอนแก่น)
26/30-31 หมู่ที่ 7 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 Tel. 0645853190 Tel : 043-006071-2

Cody Service Center (นครราชสีมา)

Cody Service Center (นครราชสีมา)
925 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 Tel : 063-9016698

Cody Service Center (ชลบุรี)

Cody Service Center (ชลบุรี)
139/1 ม.8 ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 Tel. : 033115761 Fax : 033115762