ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีเนื้อหาและบริการโคเวย์เว็บไซด์แอ็พพลิเคชั่น (“www.coway.co.th”) ให้คุณเพื่อรองรับการหาข้อมูลสินค้า คุณสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไข (Privacy Policy) โดยการเข้าถึงหรือใช้โปรแกรมคุณจะยอมรับว่าคุณได้อ่านเข้าใจและยอมรับโดยไม่มีข้อแม้ หรือคุณสมบัติที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณรับรองว่าคุณสามารถยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตามกฎหมายและยืนยันว่าคุณมีความสามารถในการทำสัญญาผูกพันได้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์แอ็พพลิเคชั่นนี้

1. ลิงก์ของบุคคลที่สาม
แอพพลิเคชันอาจให้ลิงค์ไปยังเวิลด์ไวด์เว็บหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ (“Third Party Links”) คุณรับทราบและยอมรับว่า COWAY ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิงก์ของบุคคลที่สามดังกล่าว การใช้ลิงก์ใด ๆ ของบุคคลที่สามของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง COWAY ไม่รับประกันการให้บริการของ Third Party Links และ COWAY จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Third Party Links รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะนโยบายและข้อกำหนดในการให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลของ COWAY คุณควรอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของลิงค์ของบุคคลที่สามทั้งหมดที่คุณเยี่ยมชม

2. ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์และ “รูปลักษณ์” รวมทั้ง, แต่ไม่, จำกัด เฉพาะเครื่องหมายการค้าโลโก้, เครื่องหมาย, บริการ, รูปภาพ, กราฟิก, คลิปไอคอน, ไอคอนปุ่ม, ภาพคลิปเสียงทั้งหมด ข้อมูลและซอฟต์แวร์ทั้งหมด และองค์กร (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ COWAY คุณห้ามมิให้ทำซ้ำ, ผลิตสำเนา, ทำสำเนาขาย, ขายต่อ, เข้าถึง, ปรับเปลี่ยนหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตโดย COWAY .

3. ใบอนุญาตที่จำกัด
COWAY ขอมอบสิทธิ์การใช้งานที่ จำกัด และสามารถเพิกถอนและไม่ จำกัด เฉพาะเพื่อเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้ คุณต้องเก็บรักษาโดยต้องไม่ดัดแปลงประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในเว็บไซต์, หรือติด, หรือมีอยู่ในเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเนื้อหาใดๆ และ / หรือทั้งหมดจะยกเลิกใบอนุญาตที่จำกัด ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการแก้ไขใดๆ ที่กฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กำหนด

4. ภาระผูกพันและความรับผิดชอบ
ในการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และคำเตือนพิเศษหรือคำแนะนำสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้งานที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเองและโดยสุจริตเสมอ คุณจะต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเว็บไซต์, หรือเนื้อหา, หรือบริการใดๆ ที่อาจปรากฏในเว็บไซต์และจะไม่กระทบกระเทือนต่อความสมบูรณ์หรือการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ โดยประมาทหรือโดยเจตนาในภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้คุณจะต้องรับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดที่อาจทำให้ COWAY, บริษัทในเครือคู่ค้าหรือผู้ให้อนุญาต

5. บัญชีของคุณ
คุณสามารถเลือกที่จะสร้างบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ถ้าคุณอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป หากคุณลงทะเบียนสมัครคุณจะมีที่อยู่อีเมล / ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและการ จำกัด การเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและบัญชีของคุณ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณมีไว้เพื่อการใช้งานของคุณเท่านั้น คุณยอมรับว่าคุณจะไม่แบ่งปันชื่อผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่านของคุณกับใคร คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ถูกต้องและเป็นจริง คุณยินยอมที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกับการอนุญาตหรือการอนุญาตจากบัญชีชื่อผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่านของคุณหรือเพราะคุณไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้เพียงพอสำหรับบัญชีชื่อผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อ COWAY Call Center ที่ 02-261-0209

COWAY ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการและ / หรือยกเลิกบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกละเมิดหากยุติการใช้งานหรือเพื่อเหตุผลอันสมควร

6. เนื้อหาผู้ใช้
เมื่อคุณส่ง, อัพโหลด, โพสต์, e -mail หรือให้ข้อมูล, ข้อความ, ซอฟท์แวร์, เพลง, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิก, ภาพ, วิดีโอ, ข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ (รวมเรียกว่า “เนื้อหาผู้ใช้”) ไว้ในเว็บไซต์ มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่สามทั้งหมดรวมถึงคุณมีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดที่โพสต์ลงในเว็บไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่า COWAY จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ

คุณยินยอมที่จะไม่เข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทำหน้าที่ในการส่งอัพโหลดโพสต์ส่งอีเมล์หรืออื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์เนื้อหาผู้ใช้ที่ (a)ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันตรายข่มขู่คุกคามการข่มขู่, หมิ่นประมาทหยาบคายหยาบคายลามกอนาจารหมิ่นประมาทรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นแสดงความเกลียดชังหรือเชื้อชาติเชื้อชาติหรือที่ไม่เหมาะสม (b)คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะให้บริการภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความไว้วางใจ (c)เป็นที่รู้จักโดยคุณว่าเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด (d) คุณได้รับการชดเชยหรือได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่สาม หรือ (e)ละเมิดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้คุณยินยอมที่จะไม่ส่งอัพโหลดโพสต์อีเมล์หรืออื่นๆ เพื่อหาไวรัสซอฟต์แวร์การโฆษณาการชักชวนหรือการส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงจดหมายลูกโซ่การส่งจดหมายจำนวนมากหรือรูปแบบ “สแปม” ใดๆ คุณยินยอมที่จะไม่ (1)แอบอ้างบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดๆ หรือบิดเบือนความจริงในเรื่องนี้หรือบิดเบือนความจริงในความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ (2)”การบุกรุก” หรือคุกคามอื่นๆ รวมถึงการสนับสนุนการล่วงละเมิดอื่นๆ ล่อลวงหรือทำร้ายบุคคลที่สามรวมถึงการทำร้ายผู้เยาว์ด้วยวิธีใดๆ (3) ปลอมส่วนหัวหรือใช้ตัวระบุเพื่อปลอมแปลงที่มาของเนื้อหาผู้ใช้ (4)โดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาละเมิดกฎหมายท้องถิ่นรัฐรัฐหรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้ (5)รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้เกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น

คุณรับทราบว่า COWAY มีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ตามดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการโพสต์หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ และ COWAY ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงย่อหรือย่อเนื้อหาผู้ใช้ COWAY มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเป็นที่รังเกียจในทางที่ผิดและ COWAY ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการและ / หรือยกเลิกบัญชีโดยไม่ได้จำกัดความเป็นนัยสำคัญของข้อตกลงข้างต้นหรือบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

7. ยินยอมรับหนังสือแจ้งข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการสมัครรับข้อมูลทางอีเมล์
คุณยินยอมที่จะได้รับข้อตกลงการประกาศการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ประกาศ”) ซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อ้างถึงจาก COWAY ทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึง, แต่ไม่, จำกัด เพียงทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศเกี่ยวกับเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าประกาศทั้งหมดที่ COWAY ให้คุณตอบสนองทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร คุณต้องแจ้ง COWAY เกี่ยวกับการถอนความยินยอมดังกล่าวโดยติดต่อ COWAY Center ที่ 02-261-2610 และยุติการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ของคุณ ในกรณีดังกล่าวสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับแก่คุณตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ COWAY จะไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมให้ได้รับหนังสือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์

โปรดทราบว่าการยินยอมนี้เพื่อรับประกาศข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่คุณอาจดำเนินการเกี่ยวกับการรับการสื่อสารทางการตลาด ตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการรับการสื่อสารทางการตลาดมีอยู่ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา

8. ข้อพิพาทและความรับผิด
ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทอ้างสิทธิ์หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับเว็บไซต์ทั้งหมด, สิทธิและภาระหน้าที่และการดำเนินการทั้งหมดที่กำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ศาลของประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงและเงื่อนไขหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้

9. การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณยินยอมที่จะปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและถือครอง COWAY, ผู้ปกครอง, บริษัท, สาขา, บริษัทในเครือคู่ค้าผู้ให้อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงานและตัวแทน (“ภาครับความคุ้มครอง”) โดยไม่เป็นอันตรายต่อความสูญเสียความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียกร้องการกระทำหรือความต้องการของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจาก (1)การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เป็นการละเมิดกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้หรือ (2)ส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใช้ของคุณ, เนื้อหา. นอกจากนี้คุณยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองด้วยความสูญเสียความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือรวบรวมข้อมูลและการดึงข้อมูลที่คล้ายกันหรือการกระทำอื่นใดที่คุณดำเนินการ เรียกดูข้อมูลที่ไม่สมควรหรือเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของเรา

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน
เว็บไซต์และเนื้อหาและบริการจะถูกนำเสนอ “ตามสภาพ” COWAY ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้ หรือเนื้อหาหรือบริการของ COWAY

11. ข้อจำกัดความรับผิด
คุณยอมรับว่า COWAY จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในสัญญาการรับประกันหรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทใน (1)การหยุดชะงักทางธุรกิจ (2)การเข้าถึงความล่าช้าหรือการเข้าถึงการหยุดชะงักของเว็บไซต์ (3)การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดต่อกับการมีลิงค์นอกเว็บไซต์ (4)ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของระบบหรือการทำงานผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งในระหว่างการใช้ลิงค์ของบุคคลที่สาม (5)ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาหรือ (6)เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ COWAY

COWAY จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือการใช้เว็บไซต์

คุณยินยอมที่จะไม่นำมาใช้โดยคุณเกินกว่าหกปีหลังการใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงและเงื่อนไขในการทำสัญญาการรับประกันหรือการละเมิด (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ สิ้นปีที่เกิดเหตุแห่งการกระทำที่เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือการกระทำดังกล่าวและคุณได้รับความรู้หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการรับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พื้นฐานของการเรียกร้องหรือการกระทำดังกล่าว

12. ข้อตกลงทั้งหมด
คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวกับ COWAY เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและแทนที่และควบคุมข้อเสนอข้อตกลงหรือการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดก่อนหน้านี้

13. การปรับเปลี่ยนและการแก้ไข
COWAY ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลต่อการโพสต์ไปยังเว็บไซต์และการประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่คุณใช้เว็บไซต์ต่อไปถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่มีการแก้ไขทั้งหมดแล้ว

COWAY ขอสงวนสิทธิ์ในดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการชั่วคราวของเว็บไซต์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) โดยเด็ดขาดหรือโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว คุณตกลงว่า COWAY จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไขการระงับหรือการยุติการให้บริการของเว็บไซต์ (หรือส่วนใดๆ )

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถูกตีความว่าเป็นการสร้างหน่วยงานห้างหุ้นส่วนหรือรูปแบบอื่นใดขององค์กรร่วมกับ COWAY การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ COWAY ในข้อนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการกำหนดให้มีการดำเนินการดังกล่าวเมื่อใดก็ได้หลังจากนั้นและการสละสิทธิ์ของ COWAY ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือมีคำตัดสินของศาลที่บังคับให้ถือเอาไว้การไม่สามารถบังคับใช้หรือการทุพพลภาพสิ้นเชิงดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อตกลงและเงื่อนไขไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ และเงื่อนไขจะต้องได้รับการแก้ไขเท่าที่จะเป็นไปได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของคู่สัญญาอย่างเต็มที่ตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติเดิม

COWAY จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางตรงหรือทางอ้อมภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือการใช้เว็บไซต์ COWAY มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น

Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new articles

Call on 02 261 0209

Call us for special Discount!