รายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ Coway

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าโคเวย์บนเว็บไซต์ www.coway.co.th
1. ลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินงวดแรกหรือแบบเต็มจำนวนเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อและอัพเดทข้อมูล
3. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อลงระบบหลังบ้านเพื่อดำเนินการออกงานจัดส่งและติดตั้ง(ระบบหลังบ้านมีหน้าที่ในการออกงานจัดส่ง, ติดตั้ง, ลงบันทึกรอบการเข้าบริการ)
4. การสั่งซื้อแบบ Subscribe หรือที่เรียกว่าแบบจ่ายรายเดือน ชื่อผู้สั่งซื้อจะต้องตรงกับหน้าบัตรเครดิต หรือต้องมีบัตรเครดิต
5. ก่อนวันติดตั้ง เจ้าหน้าที่จะโทรนัดติดตั้งกับลูกค้า(การสั่งซื้อแบบ Subscribe หรือเเบบการจ่ายแบบรายเดือน ลูกค้าต้องแสดงบัตรเครดิตของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะเตรียมเอกสารใบยินยอมให้หักชำระค่าสินค้าแบบ Subscribe หรือหักแบบรายเดือน ให้ลูกค้าทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและให้เจ้าหน้าที่นำกลับ

โปรโมชั่นฟรีค่ารายเดือนสุดท้าย
Coway Care
ซื้อ 1 เครื่อง แบบ Normalลด 3 เดือน และแบบ AutoCredit ลด 6 เดือน
"ตั้งแต่ 2เครื่องขึ้นไป (Combo)" แบบNormalลด 6 เดือน และแบบAutoCredit ลด 9 เดือน
Follow Up แบบ Normal และแบบ AutoCredit ลด 9 เดือน
เงื่อนไข
1.Combo ซื้อตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
ไม่จำกัดการจับคู่สินค้าและสถานที่ในการติดตั้ง
2.Follow Up
1.สำหรับลูกค้าเก่าที่มีชื่อในระบบ (เครื่องกรองน้ำหรือเครื่องฟอกอากาศ)
2.ต้องซื้อชื่อเดียวกันกับในระบบ
3.ไม่จำกัดสถานที่ในการติดตั้ง

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.