Contact

รายชื่อศูนย์บริการและสำนักงานตัวแทนขาย

1. กรุงเทพฯ และปริมลฑล

75/104-106 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 38
ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. 02-261-2610
แฟ็กส์.

เลขที่ 5 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 6
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

เลขที่ 5 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 6
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

75/104-106 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 36
ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร. 02-261-2610
แฟ็กส์.

19 ซ.รามอินทรา 65 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Air Link Park ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

12 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

2. โซนภาคกลาง

166/11 หมู่3 ถนนสายเอเซีย ตาบลคลองสวนพลู
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11/19  พร้อมสุขเพลส ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  13000

3. โซนภาคอีสาน

26/30-31 หมู่ที่ 7 ถ.ศรีจันทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

925 หมู่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

555/7 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

ตึกท๊อปหัวทะเล 442/215 ตำบลหัวทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

246/32 แผ่นดินทองซิตี้ 3 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

26/24 ถ.วัฒนณุวงศ์ ตำบลมากกาง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

4. โซนภาคเหนือ

117/29-30 หมู่12 ตลาดศรีอรุณ ตำบลสันกาแพง
อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

117/29-30 หมู่12 ตลาดศรีอรุณ ตำบลสันกาแพง
อำเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

5. โซนภาคใต้

1062-1064 หมู่ 3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

724 ถ.รัฐอุทิศ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

339/34 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง