CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier
CHP-7310R Water Purifier

CHP-7310R Water Purifier

Regular price 1,490.00 ฿ Sale price 1,390.00 ฿
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.
1972 in stock

SERVICE OPTION

MAKING LIFE EASIER
ครบทุกความต้องการ เพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น เครื่องกรองน้ำที่ปรับอุณหภูมิน้ำได้ถึง 8 รดับ ด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะ สามารถกดปริมาณน้ำได้ตามใจคุณ

UV Sterilisation
สะอาดปลอดภัยเหนือชั้น ด้วยระบบฆ่าเชื้อ UV sterilisation โดยจะทํางานเมื่อกดน้ําเย็น และน้ำอุณหภูมิปกติ

การจัดส่งและการติดตั้งสินค้า Coway จะจัดส่งและติดตั้งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อตามปกติ (เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนวันที่มีการจัดส่งสินค้า) นอกจากนี้ Coway จะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ลูกค้าทราบ ณ วันที่สินค้าได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เวลาและวันที่ในการจัดส่งสินค้าที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของ Coway หรือที่ตัวแทนของ Coway แจ้งให้ทราบนั้นเป็นการประมาณการเท่านั้น ดังนั้น Coway จึงจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นหากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าวันที่ประมาณการไว้

การสั่งซื้อสินค้า Coway จะทำการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่รวมถึงความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการรับบริการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมของลูกค้า และอะไหล่ทุกชิ้นภายในตัวสินค้าซ่อมฟรีภายในกำหนดระยะเวลาของประกัน ยกเว้นชิ้นส่วนอะไหล่สิ้นเปลืองและส่วนประกอบภายนอก เช่น ไส้กรองแผ่นกรอง สายน้ำ อะแด๊ปเตอร์ วาล์ว ขอบยาง และแบตเตอรี่ เป็นต้น หากว่าสินค้าเกิดความบกพร่อง Coway จะจัดหาสินค้ามาทดแทนหรือดำเนินการซ่อมแซมสินค้าที่เสียหายให้ใช้งานได้ดีตามปกติ ทั้งนี้ การรับประกันดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าแจ้งและอ้างสิทธิดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Coway ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า หรือมากกว่าวันที่ Coway ได้กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวสำหรับสินค้าบางประเภท สินค้าที่ Coway จัดหามาทดแทนสินค้าที่บกพร่องนั้น ถือเป็นทรัพย์สินและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Coway ในการนี้ระยะรับประกันสินค้าทดแทนจะเท่ากับระยะรับประกันที่เหลืออยู่ของสินค้าที่บกพร่อง การรับประกันดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงความบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สินค้า หรือการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Coway และ Coway ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อซ่อมแซมสินค้าเดิมหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องจัดการกับสินค้าที่มีความบกพร่องตามคำแนะนำของ Coway

MAKING LIFE EASIER

ครบทุกความต้องการ..เพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

อุณหภูมิน้ำ 8 ระดับ

ให้คุณเพลิดเพลินกับเมนูโปรด

ระบบ UV ฆ่าเชื้อ

สำหรับน้ำเย็นเเละน้ำอุณหภูมิปกติ

ถังเก็บน้ำใหญ่

จะเก็บน้ำที่กรองแล้วพร้อมบริโภคมากถึง 13.5 ลิตร เพื่อให้คุณใช้งานได้เต็มที่

เลือกปริมาณน้ำได้

ระบบเลือกปริมาณน้ำ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณ

ประหยัดพลังงาน

ECO Mode โหมดประหยัดพลังงาน

จุดปล่อยน้ำเพิ่มเติม

เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน เมื่อคุณต้องการใช้น้ำในปริมาณมาก

CHILD SAFETY LOCK

ปุ่มล็อคป้องกันอันตรายสำหรัเด็กหรือการกดปุ่มน้ำร้อนโดยไม่ตั้งใจ

ปิดเสียงของเครื่อง

สามารถกดปิดเสียงปุ่มต่างๆ ของตัวเครื่องได้

ระบบ UV

ปุ่มใช้งานง่าย

สะดวกสบาย

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)