AP-1516D Air Purifier

Regular price 890.00 ฿ Sale price 790.00 ฿
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.
1588 in stock

Service Option
Coway Storm Air Purifier
Air care customized for each situation through 3-step multi-circulation function

Real time air quality display
The color of the air outlet allows you to check the indoor air quality in real time

การจัดส่งและการติดตั้งสินค้า Coway จะจัดส่งและติดตั้งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อตามปกติ (เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นก่อนวันที่มีการจัดส่งสินค้า) นอกจากนี้ Coway จะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ลูกค้าทราบ ณ วันที่สินค้าได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เวลาและวันที่ในการจัดส่งสินค้าที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของ Coway หรือที่ตัวแทนของ Coway แจ้งให้ทราบนั้นเป็นการประมาณการเท่านั้น ดังนั้น Coway จึงจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นหากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าวันที่ประมาณการไว้

การสั่งซื้อสินค้า Coway จะทำการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่รวมถึงความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการรับบริการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมของลูกค้า และอะไหล่ทุกชิ้นภายในตัวสินค้าซ่อมฟรีภายในกำหนดระยะเวลาของประกัน ยกเว้นชิ้นส่วนอะไหล่สิ้นเปลืองและส่วนประกอบภายนอก เช่น ไส้กรองแผ่นกรอง สายน้ำ อะแด๊ปเตอร์ วาล์ว ขอบยาง และแบตเตอรี่ เป็นต้น หากว่าสินค้าเกิดความบกพร่อง Coway จะจัดหาสินค้ามาทดแทนหรือดำเนินการซ่อมแซมสินค้าที่เสียหายให้ใช้งานได้ดีตามปกติ ทั้งนี้ การรับประกันดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าแจ้งและอ้างสิทธิดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Coway ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า หรือมากกว่าวันที่ Coway ได้กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวสำหรับสินค้าบางประเภท สินค้าที่ Coway จัดหามาทดแทนสินค้าที่บกพร่องนั้น ถือเป็นทรัพย์สินและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Coway ในการนี้ระยะรับประกันสินค้าทดแทนจะเท่ากับระยะรับประกันที่เหลืออยู่ของสินค้าที่บกพร่อง การรับประกันดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงความบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สินค้า หรือการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Coway และ Coway ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อซ่อมแซมสินค้าเดิมหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องจัดการกับสินค้าที่มีความบกพร่องตามคำแนะนำของ Coway

Your clean air
provider.

Air care customized for each situation through 3-step multi-circulation function

เครื่องฟอกอากาศระบบหมุนเวียนอากาศ 3 รูปแบบ

พร้อมระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ใช้งานง่าย สะดวกสบายในการเลือกฟังก์ชั่นเพื่อดูแลสุขภาพของคุณและครอบครัว พิสูจน์แล้วโดยผู้ใช้งานในเกาหลีใต้และมาเลเซีย

Powerful filtration system

SEE OUR TVC

FRESH
INDOOR AIR

Breathe in only the good.

SUPER-SLIM Design

อกกแบบได้อย่างสวยงาม ประหยัดพื้นที่ สามารถวางติดผนังหรือทุกพื้นที่ในห้องโดยใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

ระบบฟอกอากาศแบบครบวงจร

ช่วยให้ฟอกอากาศอากาศได้ทั่วทั้งห้อง ให้กลับมาสะอาดสดชื่นได้อย่างรวดเร็ว

HAZE MODE

ระบบการกรองควัน ช่วยกำจัดควันจากการทำอาหาร หรือควันบุหรี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ