Research & Development

ในศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเวย์ของโคเวย์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสถาบันคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโคเวย์ สถาบันออกแบบและสถาบันเครื่องสำอางมีนักวิจัยประมาณ 370 คนที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดูแลทุกด้านของชีวิต เรามุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน และสร้างสรรค์เพื่อรักษาคุณค่าของน้ำและอากาศที่สะอาด และมีสุขภาพที่ดีด้วยนักวิจัยที่ดีที่สุดของเรา และศูนย์วิจัยที่ทันสมัย เทคโนโลยีสมาร์ทของโคเวย์วิวัฒนาการขึ้นอีกครั้งหลังจากถูกรวมเข้ากับ IoT (Internet of Things) และข้อมูลขนาดใหญ่ เรากำลังสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์น้ำที่มีคุณภาพอากาศ และรูปแบบการใช้ชีวิต และกำหนดแนวทางการแก้ไขต่างๆสำหรับลูกค้า

Company that Studies Water, Air and People

ด้วยความเชี่ยวชาญในคุณภาพของน้ำและอากาศ ความรับผิดชอบโคเวย์ R & D ได้รับเทคโนโลยีใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมของการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับลูกค้า ทีมวิจัยมืออาชีพรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำที่ผ่านการรับรอง 18 WQA (CWS) ดำเนินงานอย่างละเอียด ตั้งแต่งานวิจัย ไปจนถึงการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทดสอบความน่าเชื่อถือ และการทดสอบความพึงพอใจของลูกค้า เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโดยศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำ อากาศนิสัย และพฤติกรรมของลูกค้า รวมไปถึงพื้นที่ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของโคเวย์ และมีการขยายการลงทุนในศูนย์วิจัย(R&D) อย่างต่อเนื่อง เรารักษาความสามารถในการทดสอบและความน่าเชื่อถือ ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบน้ำดื่มที่กำหนดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมอและเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลออโดยองค์กร และสมาคมต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

Technology Assets

เราได้พัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของโลก และคุณภาพอากาศในศูนย์วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถให้น้ำและอากาศที่สะอาดได้ทุกเวลาและในทุกที่ เราจัดการกับสถานการณ์คุณภาพน้ำทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงที่ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากประมาณ 40 ประเทศและพัฒนา ‘แผนที่โลกน้ำโคเวย์’ ของเราเอง
คุณภาพอากาศนั้นมีแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับอากาศภายในอาคารที่สะอาด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เราจะไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆซึ่งลูกค้าใช้ชีวิตประจำวันอยู่ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศผ่าน ‘IAQ (คุณภาพอากาศภายในอาคาร) การทดสอบภาคสนาม’ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เราได้พัฒนาดัชนีคุณภาพอากาศ 16 ประเภท โดยรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศมากกว่า 100 ล้าน ของดัชนีคุณภาพอากาศ จาก 1,300 ครัวเรือน ดัชนีคุณภาพอากาศช่วยให้เราสามารถประเมินผลกระทบของมลพิษต่อสุขภาพ และให้ตัวกรองที่ปรับแต่งได้ดีที่สุดเพื่อความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งเพื่อศึกษาในเรื่องน้ำและอากาศ ให้นำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและสิทธิบัตร โคเวย์มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 3,530 รายการ (ณ เดือนธันวาคม 2558) รวมถึงสิทธิบัตรมากกว่า 1,800 รายการที่เกี่ยวข้องกับน้ำและทางอากาศ

ผลงานของเรา

นวัตกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่ออนาคตใหม่ ขับเคลื่อนโดยโคเวย์

เราได้รับการยอมรับระดับนานาชาติสำหรับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเรา ในงาน CES (Consumer Electronic Show) 2016 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอิเล็คทรอนิคส์เพื่อผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราได้รับรางวัล 8 รางวัล CES นวัตกรรมสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราในระหว่างการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าครั้งแรก เรามอบคุณค่าที่แตกต่างผ่าน IoT (Internet of Things) เราได้รับรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ 13 ครั้งในประวัติศาสตร์ที่ ‘Korean Innovation Frontier Award’ ที่ได้รับรางวัลสำหรับ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จจากการผลักดันนวัตกรรมใหม่ ในเรื่องเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และงานบริการ

การพัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้วยความพยายามที่จะลดผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้น้ำโดยใช้วัสดุฉนวนสูญญากาศ และตัวกรองnano-trap ความพยายามของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากเราได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกันมา และได้รับการรับรองที่หลากหลาย ดังเช่น ‘เครื่องกรองน้ำฆ่าเชื้อด้วยตนเองของโคเวย์’ ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนเป็นกลางครั้งแรกของเกาหลี ซึ่งนำความพยายามในการลดก๊าซเรือนกระจกและบรรลุการเติบโตค่าสีเขียวซึ่งมีค่าคาร์บอนที่ต่
Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new articles

Call on 02 261 0209

Call us for special Discount!

This website use cookies to ensure you get the best experience. By using our website you agree to our Term and Conditions and Privacy Policy.