About

OUR STORY

ทุกๆ บ้านจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

เราคือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการเครื่องกรองน้ำ, เครื่องฟอกอากาศ, ฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพชีวิตของทุกคน นับตั้งแต่ก่อตั้งเราได้มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากที่สุด

NO.1

ส่วนแบ่งทางการตลาดเกาหลีใต้และมาเลเซีย

เราคือผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งเครื่องกรองน้ำ, เครื่องฟอกอากาศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียและเกาหลีได้ให้คะแนนเราในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมน้ำและอากาศ จนเป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่ง

OUR HISTORY

องค์กรของเราก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1989

นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1989 โคเวย์ได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก

RESEARCH & DEVELOPMENT

ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาของโคเวย์เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาแห่งแรกของเราสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 และอีกหนึ่งปีหลังนั้นเราได้เริ่มต้นผลิตสินค้าของเราด้วยตัวเอง โดยมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากกว่าผลกำไรของบริษัท

ปรัชญาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดีที่สุดในสินค้าประเภทเดียวกัน

การค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ และวิถีชีวิตของวันข้างหน้าเป็นสิ่งที่ผลักดันเรา เราต้องการลดปัญหาที่ซับซ้อน เราต้องการให้แนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาที่ไม่ชัดเจน นี่คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ของเรา เนื่องจากการออกแบบที่โดดเด่นจึงช่วยเสริมผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยของเรา

รางวัลระดับโลกและการได้รับการรับรองคุณภาพ

เราสร้างมาตรฐานเหล่านี้เพื่อคุณ